Breaking

ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯକ୍ଷ୍ମା, ମେଲେରିଆ ଓ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ବି ଦେଖିବେ।